číslo účtu o.s : 2600684193/2010

variabilní symbol : RODNÉ ČÍSLO NEBO ID HRÁČE

POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO A PŘÍJMENÍ HRÁČE (NUTNÉ PRO KONTROLU PLATEB)