Platba příspěvků za sezónu 2022/2023

Z důvodů vyších nákladů jsme byli nuceni navýšit členské příspěvky na 5 000 Kč.

V případě sourozenců se za první dítě platí 5 000 Kč a za druhé 4 000 Kč.

Splatnost této částky je do 31. 10. 2022, nebo s možností rozdělit na 2x 2 500 Kč (1. část do konce 31.10.2022 a 2. část do 31.3. 2023)

Prosíme zaplatit na účet 2600684193/2010


číslo účtu o.s : 2600684193/2010

variabilní symbol : RODNÉ ČÍSLO NEBO ID HRÁČE

POZNÁMKA PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO A PŘÍJMENÍ HRÁČE (NUTNÉ PRO KONTROLU PLATEB)