Pro všechny

Soustředění 2024

Dobrý den, stejně jako každý rok zahájíme letní přípravu pro následující sezónu na letním fotbalovém soustředění, které se bude konat v Hotelu Ort v Nepřívěci u Sobotky 10.8.-17.8. Cenu soustředění jsme pro letošní rok stanovili na částku 5 780,- také díky grantu, ceny se bohužel zvedají. Abychom mohli cenu soustředění držet podobnou jako v loňském roce a zajistit pro děti stejný program a ceny na soustředění, prosíme o individuální dopravu děti vašimi automobily. Prosíme rodiče, aby počítali s odvozem dětí na soustředění.


Platba za soustředění je splatná takto.
Záloha 2 890,- do konce března
Doplatek/celá částka do konce května.
Poprosíme o zaplacení v termínu.

Tréninky jednotlivých kategorií

školička (ročník 2017 a mladší) - pondělí a středa 17:00 - 18:30
mladší přípravka (2015/16) - pondělí a středa 17:00 - 18:30
starší přípravka (2013/14) - úterý a čtvrtek 16:30 - 18:00
mladší žáci (2011/12) - úterý a čtvrtek 17:00 - 18:30


Platba příspěvků za sezónu 2023/2024

 Členské příspěvky jsou 5 000 Kč.

V případě sourozenců se za první dítě platí 5 000 Kč a za druhé 4 000 Kč.

Splatnost této částky je do 31. 10. 2023, nebo s možností rozdělit na 2x 2 500 Kč (1. část do konce 31.10.2023 a 2. část do 31.3. 2024)

Prosíme zaplatit na účet 2600684193/2010


Dokumenty potřebné k odjezdu 


VALNÁ HROMADA

Výroční Valná hromada Běchovických sršňů, z.s., se koná 9.června 2023 od 18.00.

Místo konání: klubovna Běchovických sršňů, Českobrodská 3, Praha 9 – Běchovice.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Alan Hejma, předseda


Soustředění 2023

Dobrý den, stejně jako každý rok zahájíme letní přípravu pro následující sezónu na letním fotbalovém soustředění, které se bude konat v Hotelu Ort v Nepřívěci u Sobotky 12.8.-19.8. Cenu soustředění jsme pro letošní rok stanovili na částku 5 650,- také díky grantu, ceny se bohužel zvedají. Abychom mohli cenu soustředění držet podobnou jako v loňském roce a zajistit pro děti stejný program a ceny na soustředění, prosíme o individuální dopravu děti vašimi automobily. Prosíme rodiče, aby počítali s odvozem dětí na soustředění.


Platba příspěvků za sezónu 2022/2023

Z důvodů vyších nákladů jsme byli nuceni navýšit členské příspěvky na 5 000 Kč.

V případě sourozenců se za první dítě platí 5 000 Kč a za druhé 4 000 Kč.

Splatnost této částky je do 31. 10. 2022, nebo s možností rozdělit na 2x 2 500 Kč (1. část do konce 31.10.2022 a 2. část do 31.3. 2023)

Prosíme zaplatit na účet 2600684193/2010