SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Soutěžní řád

VĚKOVÉ KATEGORIE : pro soutěžní ročník 2023/2024

 • soutěže je určena pro kluky ročník 2017 a mladší (dívky r. 2016 a ml.)
 • je velmi důležité ctít zásadu Fair-Play a dodržovat stanovenou věkovou hranici a doplňující podmínky Soupisky nejsou potřeba, jde nám věřím všem o rozvoj malých hráčů a ne "honba" za výsledkem za každou cenu!
 • v případě vznesení námitky trenérem nebo vedoucím mužstva k věku hráče soupeřova týmu, je trenér nebo vedoucí mužstva tohoto týmu povinen při následujícím turnaji toto hodnověrně doložit (kopie průkazu pojištěnce). V případě zjištění porušení zásady hry Fair-play budou týmu, který se provinil odečteny všechny body uvedeného turnaje.
 • při nominaci do soutěže je ke zvážení trenérů či odpovědných osob, přihlédnout k možnostem a fyzickým schopnostem jedince
 • všichni hráči musí mít odpovídající lékařskou zprávu o své zdravotní způsobilosti nebo Prohlášení zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti hráče, toto by měl mít od zákonného zástupce hráče trenér k dispozici!

Přihlášení do soutěže

 • termín přihlášení je do 30.6. před započetím nového ročníku
 • soutěž se hraje od 1.9. do 30.6. následujícího roku
 • podáním přihlášky se fotbalový klub zavazuje k řádnému absolvování soutěže
 • v případě odstoupení se všechny dosažené výsledky anulují
 • v případě řádné omluvy z účasti na soutěžní akci z objektivních příčin, mužstvo v soutěži pokračuje

Povinnosti pořadatele turnaje

 • zajištění rozhodčího na každé hřiště!!!
 • výsledky jednotlivých turnajů budou zapisovány tak, aby vznikl celkový přehled výsledků všech turnajů za aktuální ročník (výsledky zápasů, umístění v turnaji, střelci branek,..)
 • tyto údaje pak budou uspořadatelem turnaje e-mailem zaslány ke zpracování a archivaci. Zpracování provádí pořadatel soutěže (email : )
 • zajištění cen pro všechny hráče


V případě, že pořadatel nesplní jeho povinnosti, může být jeho mužstvo vyřazeno ze soutěže.

Pravidla soutěže

 • soutěž se hraje turnajových způsobem
 • jednotlivé turnaje se odehrají na hřištích mužstev dané skupiny (vždy po dohodě před začátkem soutěže se domluví mužstva a informují pořadatele soutěže o termínech turnajů v dostatečném časovém předstihu).
 • podle počtu přihlášených mužstev, může být vytvořeno více skupin (v 1 skupině max. 8 mužstev)
 • zápasy se hrají na hřišti o rozměrech 24 x 35 metrů (+/-) nebo v hale
 • rozměr branky je 5 x 2 nebo 3 x 2 metry (vždy shodná velikost na hřištích dané skupiny)
 • hraje se míčem vel. 3
 • počet hráčů na hřišti je 4 + 1
 • hrací doba jednoho zápasu je 1 x 15 minut (8 mužstev 1 x 10 minut)
 • hřiště je travnaté (UMT), v hale zpravidla palubovka
 • malá domů se smí
 • brankář nesmí při rozehrání autu překopnout polovinu hřiště, při porušení pravidla rozehrává soupeř NPVK z poloviny hřiště z místa, kde došlo k pomyslnému přetnutí půlící čáry (rukou může)
 • zahraje-li brankář rukou mimo pokutové území, je třeba situaci vyhodnotit citlivě (učiní-li takto v situaci, kdy zásadně neovlivní vývoj hry, hra pokračuje. V případě, že by jeho zákrok zmařil soupeřovu šanci, zahrává se NVK)
 • brankář při odkopu od branky (autu) smí tzv. vyjet mimo pokutové území, smí rozehrát rukou i nohou. První přihrávka v pokutovém území je volná. Útočník může vstoupit do pokutového po druhém dotyku míče bránícím týmem.
 • POSTRANNÍ AUT SE POUZE VHAZUJE!
 • všechny kopy jsou nepřímé
 • vzdálenost zdi od míče při provádění volného kopu je 5m
 • pokutový kop se zahrává ze vzdálenosti 7m
 • o pořadí rozhoduje :
 • počet bodů
 • vzájemný zápas
 • počet vstřelených branek
 • rozdíl vstřelených x obdržených branek
 • penaltový rozstřel ( 3 x 3 hráči)
 • v podzimní části soutěže je na místě citlivě posuzovat hru hráče rukou (teprve se s hrou seznamují), myšleno je odskočení míče při zpracování na ruku a pod., nikoli zjevné chycení do rukou! V jarní části pak dbát hry bez "pomoci" rukou.
 • výsledky jednotlivých turnajů budou zapisovány tak, aby vznikl celkový přehled výsledků všech turnajů za aktuální ročník (výsledky zápasů, umístění v turnaji, střelci branek,..)
 • tyto údaje pak budou uspořadatelem turnaje e-mailem zaslány ke zpracování a archivaci. Zpracování provádí pořadatel soutěže (email : )
 • soutěžní ročník bude uzavřen květnovým (červnovým) turnajem Malý Sršeň na hřišti v Běchovicích, kde proběhne slavnostní vyhlášení, předání cen (zlatý, stříbrný a bronzový pohár) a putovního poháru
 • startovné na každý turnaj činí fixně 1 300,-Kč do rukou uspořadatele turnaje

Odpovědnost fotbalových klubů

 • každý Fotbalový klub poskytne kontaktní adresy, telefony, e-maily
 • každý FK pořádající akci plně odpovídá za zajištění akce z hlediska organizačního, bezpečnostního a materiálového vybavení
 • zástupci každého týmu plně zodpovídají za chování a vystupování svých hráčů, případně za škody vzniklé jejich nevhodným chováním !!!
 • DOPORUČENÍ - každé mužstvo by mělo mít aspoň jednu osobu s trenérskou licencí - z důvodu velké odpovědnosti

Odměňování hráčů

 • je zvyklostí, že za vložený vklad mužstev uspořadatel pro všechny hráče zajistí medaile, poháry za umístění a nějakou maličkost
 • soutěž není výdělečnou aktivitou a proto věřím, že všem jde hlavně o spokojenost hráčů, jejich motivaci a radost z odměny za předvedený výkon. Nezapomínejme, že se teprve fotbal učí a mnozí si vzpomeňte jak se Vám vryly do paměti Vaše první fotbalové krůčky !!!